Tumchhingi leh Raldawna [Thawnthu]

Hrang ZahawmaThawnthuLeave a Comment

Tumchhingi leh Raldawna

Tumchhingi leh RaldawnaTumchhingi hi Vanchunga awm a ni a, Raldawna hi leia mi a ni. Nikhat chu Raldawna te pafa hi an kawmchar huanah an lut a, an kawmchar huanah chuan vani-an hi a lo hmin sen tuar mai a, Raldawna chuan, “Ka pa, hei ang hi mihring an awm ang em?” a ti a. A pa chuan, “Awm e, Vanchung nula Tumchhingi a awm alawm,” a ti a. Tumchhingi leh Raldawna chu hmeltha hmingthang an ni ve ve a, anmahni pawh chuan an awm tih an inhre ve ve a. Tichuan, Raldawna chuan, “Ka zawng dawn e,” a ti a, vani-an hmin chu a ak a, sairawkherh a keng bawk a, a chhuak ta a.

Vanchung khua chu a han thleng ta a, nula pakhat hmel tha em em mai hian puan a lo tah a, Raldawna chuan, a themtlang a zuk perh a, nula chuan, “Tumaw ka themtlang rawn sai chu” a lo ti a. Ani chuan, “Keimah Raldawn ka sai lai” a ti a. A vani-an hmin nen chuan a han teh a, a lo tluk ta lo va, a kal leh ta a. A chhakah chuan nula hmeltha em em hi a han hmu leh a, luhkapuiah hian puan a lo tah leh a, Raldawna chuan themtlang a han perh sak leh a, “Keimah Raldawn ka sai lai” a ti leh a. A vani-an hmin nen chuan a han teh leh a, a lo la tluk lo fo va. A chhak lehah chuan Tumchhingi chuan puan a lo tah ve a, Raldawna chuan themtlang chu a han perh a, ani chuan, “Tumaw ka themtlang rawn sai chu,” a ti a. Ani chuan, “Keimah Raldawn ka sai lai,” a ti a, a van-an hmin chuan a lo tluk ta miah lova, “Hei zet hi a ni Tumchhingi chu” a ti ta a.

Tumchhingi puantahna bulah chuan a zuk kal a, thu tinreng an sawi dun a. A tawpah chuan Raldawna chuan, “Khai le! Tumchhing, hawh kan khaw lamah ka hruai hawng ang che,” a ti a. Ani chuan, “E, ni lo ve. Ka nu leh ka pa pawh an awm si lova, engtinnge chuti maia ka kal theih ang” a ti a. Raldawna chuan, “Ni lo ve, I nu leh I pa an awm chuan, an phal lovang, tun hi a hun lai tak a ni zawk e” a ti a. Tumchhingi chuan, “A ni zawk dawn tak e” a ti a, an pahnih chuan an kal dun ta a. Tumchhingi nu leh pa chu leipuiah an feh a ni a, chutia an kal tak hnu chuan sava te hi an vauah chuan a va hram reuh a,

Tumchhingi leh Raldawna,
An tlan dun dun, a nu’n e, a pa’n e,
Zei tin tilaina maw e

a va ti reuh thin a. Tumchhingi nu chuan a pasal hnenah chuan, “Ngawi teh, chu sava hram chu a va mak reuh ve, sawi a nei awm mang e” a ti a. A pasal chuan, “Han ngai chiang teh” a ti a, a han ngai ngun a, sava te chu a han hram nawn leh thin a,

Tumchhingi leh Raldawna,
An tlan dun dun, a nu’n e, a pa’n e,
Zei tin tilaina maw e

a han ti leh a. A pasal hnenah chuan, “A Tumchhingi leh Raldawna an tlan dun a ti a ni” a ti ta a. A pasal chuan, “Engtikah tak la inhmu ang maw, kan ti reng alawm” a ti a.

Tin, Tumchhingi leh Raldawna chu an kal dun ta zel a, hla fe an kal hnu chuan, Tumchhingi chuan, “E, ka dar samkhuih ka theihnghilh ta, ka han la leh tang e” a ti a. Raldawna chuan, “Ni lo ve, tuna nang I kal leh chuan I nu leh pa feh an hawng tawh ang a, I lo kal leh an phal tawh lo vang, keimah ka han kal ta zawk ang e” a ti a. Tumchhingi awmna tur chuan thangte nuam fe, sang deuh hian a dawh sak a, chutah chuan a dah a, a kal ta vang vang mai a.

Chutia a kal hlan chuan Phungnu hian a awmna hnuiah chuan Fangra hi a chil ta soh soh mai a,

Ka thlain ngun bun chhing chheng,
Thi awrh chhing chheng,
Ka takin zeng mah chawi lo

a ti roh thin a. Tumchhingi chuan, “Ihihihi keimaha thla asin le” a lo zuk ti vei awr awr a. Phungnu chuanin, “Ihihihi ti leh la ka han dawlh uak uak ang che” a ti roh thin a. Tichuan, a han chil leh soh soh thin a, a han chil pah chuan Tumchhingi thla chu a hmu thin a, ama thla emaw tiin,

Ka thlain ngun bun chhing chheng,
Thi awrh chhing chheng,
Ka takin zeng mah chawi lo

A ti leh roh thin a. Tumchhingi chu lo ngawi reng se tha mai tur kha, “Ihihihi keimaha thla asin le” a zuk ti leh a. Phungpuinu chu a han hawi chho va, Tumchhingi chu a han hmu ta a, “Tumchhing, engtinnge I lawn?” a han ti a, Tumchhingi chuan, “Ka lu lamin lei lam ka hawi a, ka ke lamin van lam ka hawi a, ka lawn mai a ni” a ti a. Phungnu chuan a han bei chiam thin a, a thei ngang lova. “Tumchhing, engtinnge I lawn, mi han hrilh thuai rawh, min hrilh loh chuan ka dawlh tak tak ang che,” a ti a. Tumchhingi chuan a hlau ta a, “Ka lu lamin van lam ka hawi a, ka ke lamin lei lam ka hawi a, ka lawn a ni” a ti ta a. Chutichuan Phungnu chu a lawn ve ta a. Tumchhingi awmna chu a han thleng a, “Tumchhing, in hrik en ang” a ti a. Ani chuan a hnial ngam si lova, an in hrik en ta a. Phungnu chuan, “Ka hrik en hmasa rawh,” a ti a “I hmuh apiang vam rawh” a ti leh nghal a, Phungnu hrik chu bawkbawn-rul tiat pui hi an ni a, a vam duh loh dawn chuan Phungnu chu a hlau si a, “Ka vam zel e,” a ti a, a ruk hian a paih ru thin a. Nakinah chuan, “Tumchhing ka lo en ve tawh ang che,” a ti a. Tichuan, a han en ve ta thung a. Tumchhingi lulei chu a var hian a var siah mai a, hrik reng reng chu a hmu ta awzawng lova. A lulei var sir ser chu a it ta em em mai a. “Tumchhing, I ngun kha ka lo bun ve ang e,” a ti ta roh mai a, ani chuan a hlau zual ta hle mai a, “Bun ve rawh” a ti a. A han buntir a, “I thi kha ka lo awrh ang e,” a ti leh a, a pe lo ngam si lova, a pe zel a, a tawpah chuan a dawlh ta puat mai a.

Chumi hnu chuan Raldawna chu a lo thleng a. A han en thin a, a lungni lo em em mai a, “E, Tumchhing, I mit te chu a lo va terh ta zek zuk ve,” a han ti a. Ani chuan, “Khitah khian Raldawna a lo kal ang ka ti a, ka thlir nan a terh a nih hi,” a ti a. “E, I kut te chu a lo va zum ta sel sul ve,” a ti leh a. “Khitah khian Raldawna a lo kal ang ka ti a, ka kawh nan a zum a nih hi,” a ti leh a. A han en vel chuan a lung chu a ni lo em em mai a, mahse, han tih ngaihna chu a hre chuang si lo va. “Kal rawh le, Tumchhingi I niha I nih loh vaih chuan I thaw a veng lo vang e,” a ti a, a chhuih kawrh kawrh mai a. Phung tih takah kawngsir kawi hlekah chuan a peng dawn thut thut thin a, a han tin leh to to thin a. Raldawna chuan, “Tumchhingi I nih nek loh hi, kalkawng pawh I hre hrep lo ve ” a ti a, a han chhuih kawrh thin a. Ani chuan, “Ka ek te pawh a chhuak a ni mahna,” a ti ve roh thin a.

Tin, Raldawna khuate chuan, “Raldawnan Tumchhingi a rawn hawn dawn e,” an ti a, a khua chuan an lo hmuak a, kawtchhuahah chuan an lo ding ping mup mai a. Ani chuan Phungnu chu a lo rawn chhawm hnuk hnuk mai si a. Anni chuan, “Raldawnan Tumchhingi a rawn hawn awzawng lo, Phungnu a ni a rawn hawn ni,” an ti ta huai huai mai a, nau chaw hmuam te chuan an phuh uai uai mai a. An in lam panin an haw ta dur dur mai a. Anni pawh chu in an han thleng a, Phungnu chuan Raldawna te in chu a hre lo va, Raldawna chuan “Tumchhingi I nih nek loh hi, kan in pawh I hre lo” a han ti a. Phungnu chuan, “Thenawmte pawh an damna, damna lo kan ti pawh a ni mahna” a ti vei roh va.

Chutichuan, Phungpui chuan Tumchhingi kha a dailenaah a e chuak leh a. Haite chi-ah a chang a, a lo to va, a lo lian a, thing ler sang deuh maiah hian a zam a, sang tak maiah chuan haite liang kawm tha fe maiah hian a rah nal nal mai a. Ram chhuak rualpui hian an deng huai huai mai a, tuma’n an deng thla thei lo va. Raldawna chuan, “Keima’n kan deng thla ang e” a ti a, a han deng ve a, a tla ta nal nal mai a. Mipui chuan an zawng leh huai huai mai a, tuman an hmu thei lo va, Raldawna chuan a han zawng ve a, a hmu ta mai a. “Hei thlaichi burah a that fe awm hi maw le” a ti a, a hawn a, a verh a, khum mawng bang lerah a tar ta a. A chhungah chuan Tumchhingi chu a lo awm reng mai a, an feh hlan chuan an chaw te, an chawhmeh te chu alo chhum hmin sak dim diam thin a. A siam peih hnu chuan, Haite chhungah chuan a luh bo san leh daih thin a. Raldawna chuan, “Tunge kan chaw lo chhum leh diam thin chu,” a ti a. An thenawnte a zawh veleh tuma’n ka hria an ti si lo va Raldawna chuan, “Ka en thla teh ang,” a ti ta a. Zingah chuan feh tur chuan a chhuak ve bawk a, kawtchhuah an thlenin a nupui Phungnu hriat lohvin a kir ruk san leh ta a. An bang chhakah chuan a awm a, a bih ru reng ta mai a, zanriah chhum hunah chuan an khum mawng bangrela Haite chhung atang chuan Tumchhingi chu a lo tum thla ta chhak mai a, chaw chu a chhum ta barh barh a. Ani chuan bang awngah chuan a bih reng a, rei fe a en a, a en zo ta lo va, a zuang lut a, a va man ta a. A man veleh chuan Tumchhingi chuan, “Raldawn, min man suh I nupuiin min dawlh leh ang e,” a ti a. Ani chuan, “A dawlh lo vang che, ka awm loh hlana a dawlh mai vang che chuan” a ti a. Hlim em emin an awm dun ta heuh heuh mai a.

Tlaiah chuan Phungnu chu vawk chaw dawl nen a lo haw luai luai mai a, sumhmun atang chuan, “Raldawn, kawng min va hawn rawh. A tu chu nge I phunpui ser sawr ni?” a han ti a. Ani chuan, “Ka nu” a ti a, Phungnu chuan, “Ka nu, ka pa I ti a, in inpawm tak uam uam a le,” a ti a. “Raldawn min va nghat rawh, a tu chu nge I phunpui ser sawr ni?” a han ti leh a. Ani chuan, “E, ka u, maw le” a ti a, Phungnu chuan, “Ka u, ka nau I ti a, in inpawm ang uam uam a”, a ti a. Chutichuan, sumah chuan a innghat a, kawngka a bawh thla a, a lut ta a. Tumchhingi chu a lo awmpui a, Raldawna chuan, “Khai le, insat teh u le” a ti a. Phungnu mit chu a dawihvaih sak a, khawmhma chem a suih sak a, chu chu Phungnu chuan tahpui chem hriam vur hian a hmu a. Tumchhingi tan chuan tahpui chem hriam vur hi a pe a, pawnpui a kawrtawng haktir a, Phungnu chu awngphah puanhlap a kawrtawng haktir a.

Phungnu chuan “Tumchhingi aw mi sat mi sat” a ti a. Tumchhingi chuan, “Phungnu aw mi sat mi sat” a ti bawk a. A tawpah chuan Phungnu chuan, “Khai aw le” a ti a, a han sat a, a ri ta khur mai a, engmah a ti zo lo va. Tumchhingi chuan, “Kei ve aw” a ti a, a han sat a, a chhawk hmawk mai a. An nupa chuan an zawn nawl nawl a, kawmcharah chuan an thlak ta a. Tumchhingi leh Raldawna chu hlim tak leh nuam ti em em chuan an innei a, an awm ta reng mai a.

Zan khat chu Raldawna chuan, ka khuate hian Phungnu emaw ka la neih fo min ti dah ang e, a ti a. A khua chu in tin a chhiar chhuak vek a, “Khuate u naktuk zingah chuan ka nupuiin chawfun hnah a rawn dil ang che u a, tuma’n lo pe hlek suh ang che u” a ti vek a. A tukah chuan Tumchhingi chu hnah dil chuan a vak a vak ta mai a. A luhna apiangah chuan, “Ka nei lo” an lo ti zel a, a khaw in chu a lut kim vek a, a hlawhchham ta der a. A va haw chuan a pasal hnenah chuan, “Ka hmu hauh lo mai” a va ti a. A pasal chuan, “I puanfen khan rawnfun mai mai rawh” a ti a, feh tur chuan a chhuahsan ta a.

Chutia a chhuah san tak hnu chuan, “Khawnge puanfen ema han fun tak chu maw” a ti a. Huana saisu hnah chu lak a tum a, a zuk kal a. Saisu hnah chu a zuk sik chhum dawna, a dan zawng zawng chu a sik chhum vek tawh a, a hnah sir tlemte hi a chhum ve thei lo va, a hain a zuk seh a, a seh zawng chuan a hnah kau sir hriam bung thei lo chuan a leiah hian a lo at a. A pan a, a huaisual a, a thih phah ta an tih chu.

A Tawp Ta

Related:

Mizo Thawnthu List Directory

Post dang inang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *